ลูกค้า ท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของพนักงาน, การสร้างคุณค่าใหม่

มีส่วนร่วมทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยการสร้างความสุขและความพึงพอใจแก่ลูกค้า

■FBページ開設しました