เปิดหน้าเว็บไซต์แล้ว


ขณะนี้เราได้เปิดหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า อินคอร์ปอเรชั่น (Sankyo Tateyama Inc.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทในเครือของเรามีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
・ บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการหลอมอะลูมิเนียมอัลลอยด์
・ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ผู้นำด้านการหลอม อัดขึ้นรูป และแปรรูปอะลูมิเนียมอัลลอยด์
・ บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด ผู้นำด้านการประกอบและแปรรูปวัสดุเพื่อการก่อสร้าง
・ บริษัท ซังเคียว เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตแผ่นระบายความร้อน

เรานำข้อมูลและรายละเอียดของบริษัทแต่ละแห่งลงในเว็บไซต์นี้แล้ว หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทนั้น หรือที่บริษัทแต่ละแห่งได้โดยตรง