เริ่มผลิต mass production สำหรับบิลเลตขนาด 5 นิ้ว


บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีการนำเข้าแม่พิมพ์หล่อสำหรับบิลเลตขนาด 5 นิ้ว และเริ่มดำเนินการผลิต mass production แล้ว
ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตบิลเลตอัลลอยด์ขนาด 5″, 7″, 8″, 9″, 10″ ตั้งแต่ซีรี่ย์ 1000 จนถึง ซีรี่ย์ 7000 ได้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้

คนไทย Ms.Lapai mail : [email protected],คนญี่ปุ่น Mr.Hatsuchi mail : [email protected]