ข้อมูลสมัครงาน


ซังเคียว ทาเทยาม่า ไทยแลนด์ กำลังรับสมัครงานด้านล่างนี้ กรุณาส่ง Resume มาที่อีเมล์ด้านล่างนี้

อีเมล์ :[email protected]

ขณะนี้ ยังไม่เปิดรับสมัครพนักงานคนญี่ปุ่น (แบบฟอร์มการสมัครงานด้านล่าง)
สถานที่ทำงาน
ประเภทงาน
เนื้อหางานหลัก
รูปแบบการจ้างงาน ระยะเวลาทดลองงาน
เวลาทำงาน
วันหยุด
เงินเดือน・โบนัส
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
อื่น ๆ